Rozwiń swoje kluczowe
kompetencje!

edu@wjolinowo.pl  +48 506 633 726

edu@wjolinowo.pl

Działalność edukacyjna Wjolinowo powstała dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.