Przestrzeń edukacyjna

Efektywna nauka:
szybkie czytanie
i techniki zapamiętywania

Trening Skutecznej
Komunikacji Dzieci i Młodzieży
wg Gordona

 

Myślenie krytyczne
– narzędzia TOC

Odyseja Umysłu
– kreatywność

 

Poznaj sprawdzone metody uczenia się!

Wjolinowo to miejsce rozwijania
kluczowych kompetencji:

Efektywna nauka: szybkie czytanie i techniki zapamiętywania

Celem kursu efektywnej nauki jest „nauczenie się jak się uczyć”. Pracujemy nad szybkością czytania,  sposobami notowania, koncentracją, planowaniem nauki, wdrożeniem technik zapamiętywania w oparciu o materiał szkolny.

10 spotkań po 1,5 h; dzieci, młodzież, dorośli; indywidualnie lub grupowo

Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży wg Gordona

Celem treningu jest rozwinięcie umiejętności budowania relacji oraz postawy szacunku do siebie i innych. Poruszane tematy to przyjaźń, emocje, złość, lęki, potrzeby, rozwiązywanie konfliktów, wyznaczanie celów.

12 spotkań po 1,5 h; nastolatki 12-17 lat; zajęcia po zebraniu się grupy; forma warsztatów (dyskusje, odgrywanie ról, gry, grupowe graffiti)

Myślenie krytyczne

10 postaw, rutyny, narzędzia TOC. Myślenie krytyczne to sposób postrzegania i rozumienia świata. Elementy pakietu MK praktykuję w nauczaniu domowym na etapie od przedszkolaka po licealistę. Sprawdza się zarówno do kwestii edukacyjnych, jak i wychowawczych.

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice; indywidualny program

Odyseja Umysłu

Szkolenie trenerskie programu Odyseja Umysłu to inspirujące doświadczenie pracy z grupą, obserwowanie procesu powstawania projektu oraz możliwość korzystania z kreatywnych narzędzi. Prowadzę treningi kreatywności odpowiadające na potrzeby grupy. Elementy ćwiczeń kreatywnych wplatam we wszelkie edukacyjne działania.

Dzieci, młodzież; indywidualny program

Działalność edukacyjna Wjolinowo powstała dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.